gdańsk korepetycje

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zajęcia pomogą uczniowi dobrze przygotować się do nowej formuły egzaminu. Utrwalimy  więc wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej z zakresu:

  • gramatyki
  • literatury i kultury
  • pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi
  • ortografii i interpunkcji.

Ponadto nauczymy się argumentować i formułować własne opinie. Przećwiczymy wszystkie typy zadań pojawiających się w arkuszach egzaminacyjnych. Omówimy kryteria oceniania zadań zamkniętych i otwartych. "Odczarujemy" egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

EGZAMIN MATURALNY (poziom podstawowy i rozszerzony)

Zajęcia mają na celu dobre przygotowanie ucznia do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nauczymy się zatem interpretacji tekstów nieliterackich na różnych poziomach. Przećwiczymy  umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnych na bazie tekstów literackich. Oswoimy się z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego. Poznamy zasady tworzenia wypowiedzi ustnej na określony temat zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

Udoskonalimy umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich, wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego. 

EGZAMIN POPRAWKOWY I KLASYFIKACYJNY

Omówimy zagadnienia wymagane na egzaminie poprawkowym/klasyfikacyjnym. W prosty i zrozumiały dla ucznia sposób wyjaśnię najbardziej zawiłe pojęcia gramatyczne, pokażę schematy pisania krótkich i dłuższych form wypowiedzi. 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia pomogą uczniom w utrwaleniu wiadomości i umiejętności omawianych  na lekcjach w szkole. Udoskonalimy technikę czytania, przećwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem. W ciekawy i prosty sposób pomożemy przyswoić zasady poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.  Usprawnimy kompetencje matematyczne ucznia. Dzięki aktywizującym metodom nauczania sprawimy, że dziecko polubi naukę.

LEKCJE DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 szkoły podstawowej

Zajęcia pomogą uczniom w utrwaleniu wiadomości i umiejętności omawianych na lekcjach języka polskiego w szkole. Skupimy się na zagadnieniach, które sprawiają dzieciom najwięcej trudności. Omówimy najważniejsze lektury, powtórzymy zasady ortografii i interpunkcji. Usprawnimy umiejętność pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi. Stopniowo będziemy się przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty. Atrakcyjna forma zajęć i aktywizujące metody nauczania sprawią, że dziecko polubi j. polski.

LEKCJE DLA UCZNIÓW KLAS I LO (po podstawówce)

Zajęcia pomogą uczniom w utrwaleniu wiadomości i umiejętności omawianych na lekcjach języka polskiego w szkole. Skupimy się na zagadnieniach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności. Na spokojnie  i stopniowo będziemy się przygotowywać do matury według nowej formuły.

LEKCJE DLA UCZNIÓW KLAS I-II LO (po gimnazjum)

Zajęcia pomogą uczniom w utrwaleniu wiadomości i umiejętności omawianych na lekcjach języka polskiego w szkole. Skupimy się na zagadnieniach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności. Na spokojnie i stopniowo będziemy się przygotowywać do matury.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią i dysortografią (w przypadku dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej - ryzykiem dysleksji). Mają one na celu usprawnienie zaburzonych funkcji: doskonalenie koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji przestrzennej, pamięci. Popracujemy również nad trudnościami dziecka  w czytaniu i pisaniu. Pomożemy pokonać własne słabości i uwierzyć w siebie. Atrakcyjna forma zajęć z pewnością zachęci dzieci do uczenia się i pracy nad sobą.

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

(POLISH for FOREIGNERS)

Zajęcia są przeznaczone dla osób (dzieci i dorosłych), które chciałyby nauczyć się języka polskiego od podstaw lub doskonalić swoje kompetencje językowe.  Proponujemy również zajęcia dla tych, których celem jest zdanie egzaminu państwowego z j. polskiego (poziom B1, B2, C1).

 

We offer courses in Polish language for children and adults, both for beginners as well as those who want to improve their Polish language skills. We also offer courses for those who want to take State Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language (level B1, B2, C1).

 
You are welcome to join us at "Czas na Polski"!
 

LEKCJE DLA UCZNIÓW  KLAS  7

Do egzaminu mamy jeszcze dwa lata. To wystarczająco dużo, żeby się solidnie do niego przygotować. Te zajęcia adresowane są do tych siódmoklasistów, którzy chcieliby systematycznie pracować nad zagadnieniami egzaminacyjnymi z j. polskiego. 

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW

Zajęcia prowadzone są pod kątem przygotowania uczniów do konkursów z języka polskiego. Systematyczna praca podczas zajęć oraz w domu sprawi, że uczeń poczuje się pewnie, startując w wymarzonym konkursie.

JĘZYK POLSKI ON-LINE

Zajęcia z języka polskiego w systemie on-line przeznaczone są głównie dla dzieci mieszkających zagranicą, a chcących pobierać edukację również w Polsce. Taka forma nauki jest także preferowana przez dzieci będących w edukacji domowej.

EDUKACJA DOMOWA

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci będących w edukacji domowej. Realizujemy zagadnienia z podstawy programowej, przygotowujmy do egzaminu klasyfikacyjnego.

EGZAMINY

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA ŚREDNIA

KONKURSY

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Inne

 

Jeżeli szukasz korepetytora z innego przedmiotu, powiedz nam o tym. Postaramy się zorganizować zajęcia na terenie naszej szkoły.

SPRAWDŹ CENĘ!

SPRAWDŹ CENĘ!

SPRAWDŹ CENĘ!

SPRAWDŹ CENĘ!

SPRAWDŹ CENĘ!

SPRAWDŹ CENĘ!

SPRAWDŹ CENĘ!

 

Uczymy,  rozwijamy, usprawniamy, motywujemy do nauki.

 

Gdańsk

Skontaktuj się z nami:

tel.: 602235732

czasnapolski@wp.pl