TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ ORAZ REWALIDACJA

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA

OBCOKRAJOWCÓW (DZIECI I DOROŚLI) - POLISH FOR FOREIGNERS (KIDS AND ADULTS)

 

zajęcia indywidualne 

terapia dysfunkcji zgodnie z wytycznymi poradni psychologiczno - pedagogicznej

wsparcie w lepszym funkcjonowaniu dziecka z orzeczeniem w środowisku szkolnym

 

 

zajęcia indywidualne lub w parach (stacjonarnie lub on-line)

nauka języka polskiego od podstaw (poziomy A1-C2)

przygotowanie do egzaminów certyfikatowych

 

zajęcia indywidualne lub w parach (stacjonarnie lub on-line)

pomoc w odrabianiu lekcji

utrwalanie wiedzy zdobytej w szkole 

przygotowanie do sprawdzianów / kartkówek

 

KOREPETYCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (NAUKA BIEŻĄCA)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

zajęcia indywidualne (stacjonarnie lub on-line)

zajęcia w grupach 2-4 osobowych (stacjonarnie lub on-line) 

OFERTA ZAJĘĆ

 Prowadzę Zajęcia Z Języka Polskiego Dla Uczniów Szkół Podstawowych Oraz Obcokrajowców

Skontaktuj się ze mną:

tel.: 602235732 

czasnapolski@wp.pl

 

Uczę,  rozwijam, usprawniam, motywuję do nauki.